Mare de Déu

Talla de fusta
80 cm.
Catalunya central, finals del segle XII (c. 1200)