PIETER AERTSEN

Sant Pau

Pintura a l'oli sobre fusta
57 x 41 cm.
Països Baixos, tercer quart del segle XVI

Bibliografia: Diéguez Rodríguez, A, “Dos nuevas pinturas de tema religioso de Pieter Aertsen en España”, Boletín del Museo e Instituto Camón Aznar, n.º 104, 2009, pp. 89-96, Fig. 1.