VICENT MACIP

San Gregori Magne

Pintura a l'oli sobre fusta
79,5 x 39 cm.
València, c. 1520 - 1530