TALLER DE DAMIÁN FORMENT

Sant Miquel Arcàngel lluitant amb el dimoni

Fusta policromada i daurada
58 x 25 x 20 cm.
Aragó (Tarazona?), ca. 1530