JUAN SÁNCHEZ DE CASTRO

Jesús camí del Calvari

Pintura a l'oli sobre fusta
107,5 x 84 cm.
Sevilla, últim quart del segle XV