MESTRE ALEJO

Història de Sant Joan Baptista: La dansa de Salomé

Pintura a l'oli sobre fusta
123,5 x 73,5 cm
Palència, primer quart del segle XVI