ATRIBUÏT A JAUME CASCALLS

El profeta Daniel

Pedra calcària policromada
107 cm. d’altura
Catalunya, segle XIV