MESTRE DELS BALBASES

El Sant Sopar

Pintura al tremp sobre sarja
70 x 108 cm.
Burgos/Palencia. Mitjans del segle XV