FRAY ALONSO DE ZAMORA

Assistència miraculosa de Sant Miquel a una pelegrina de Mont-Saint-Michel

Pintura a l'oli sobre fusta
76 x 47 cm
Burgos, darrer quart del segle XV