Trajectòria La Galeria Bernat va ser fundada el 1988. Originàriament, al carrer Ferran Agulló l'any 2007 va canviar de domicili per traslladar-se a un nou espai més ampli situat al carrer Cerignola de Barcelona.

Passió Després de més de vint anys de dedicació en l'ofici d'antiquari, és actualment l'única galeria d'Espanya especialitzada en art medieval. Una singularitat que va néixer de la passió d'un equip que admira l'art produït en aquest període històric caracteritzat per unes obres carregades de simbolisme i d'un complex llenguatge iconogràfic.


Dedicació La galeria selecciona les seves obres sempre comptant amb la col·laboració dels millors experts en la matèria, la qual cosa permet dur a terme una selecció de les obres amb un alt criteri de rigor, mantenint com a objectiu principal: la garantia d'autenticitat, l'estat de conservació i la bellesa de cada peça.
Un cop adquirida, es procedeix a situar l'obra en el seu context històric i d’importància artística; per això, són estudiades i catalogades per l'especialista adequat, per establir la seva autoria i cronologia, així com tot el que pugui saber-se de la seva procedència. Així mateix i, en cas que l'obra ho requereixi, se la retorna al seu estat original amb l'ajut d'un equip de restauradors que segueixen un procés amb criteris museístics.

Especialitat Més enllà del temps i de les tendències, l'art medieval reuneix les condicions estètiques necessàries per establir un diàleg amb l'art actual. Per aquest motiu, Galeria Bernat pretén conservar i difondre un patrimoni que representa un bé escàs que ens posa de manifest un moment històric, un lloc i un reflex del món en el que van viure els nostres avantpassats.